Category: Redovisning

Revisorer som har tillstånd att utföra revision

Portrait of investment advisor Pin it

Revisorer utför revisioner på företag. Revision innebär att ett företags redovisning samt verksamhet granskas, sedan sammanfattas det i en så kallad revisionsberättelse. Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget samt externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Ofta talas revisorn om som länken mellan kunden och kundens intressenter. Titeln revisor …

Redovisningen är viktig att sköta

Group of three young coworkers Pin it

I redovisningen sammanställs och dokumenteras ett företags ekonomiska information. Till den hör bland annat den dagliga bokföringen, bokslut och årsredovisning. Det är viktigt att redovisningen görs korrekt och ordentligt eftersom den ligger till grund för många av de beslut som fattas i företaget. Både de externa och interna intressenterna har nytta av redovisningen och informationen …