I redovisningen sammanställs och dokumenteras ett företags ekonomiska information. Till den hör bland annat den dagliga bokföringen, bokslut och årsredovisning. Det är viktigt att redovisningen görs korrekt och ordentligt eftersom den ligger till grund för många av de beslut som fattas i företaget. Både de externa och interna intressenterna har nytta av redovisningen och informationen som står i den. Den behöver därför vara tillgänglig så att de kan ta del av den.

Redovisning delas in i två olika delar: extern redovisning och intern redovisning. Vad som skiljer de åt är vilka intressenter som de riktar sig till. Den externa redovisningen riktar sig till de externa intressenterna medan den interna redovisningen riktar sig till de interna intressenterna. Vad som hör till de olika delarna är även olika. Till den externa redovisningen hör bland annat företagets affärshändelser. Till exempel årsredovisningen, bokföringen och i vissa fall även koncernredovisning. Den interna redovisningen behandlar främst händelser som sker internt inom företaget.

Informationen som finns i redovisningen är viktig för att rätt beslut ska fattas. Med rätt beslut kan företaget styras vidare och utvecklas ytterligare. Redovisningen avslöjar även hur företaget ligger till.

Skapa en kvalitativ redovisning

Regler och andra praxis måste följas för att skapa en kvalitativ redovisning. Den externa redovisningen är reglerad enligt lag så det krävs att den görs korrekt. En korrekt utförd redovisning kan även leda till högre förtroende hos de externa intressenterna som tar del av informationen.
Att hålla koll på företagets ekonomi är viktigt. Det enklaste sättet att få koll på den är genom att hämta hjälp utifrån. Inte alla företag har en egen ekonomiavdelning, därför hyr många företag in en redovisningskonsult. Redovisningskonsulter är experter på redovisning och kan sköta den löpande bokföringen, bokslutet, årsredovisningen och deklarationen. De erbjuder även möjlighet att få rådgivning. Med en redovisningskonsult slipper företaget oroa sig över att något blir fel, dessutom vet de att regler och lagar som gäller följs.