Category: Revision

Revisorer som har tillstånd att utföra revision

Portrait of investment advisor Pin it

Revisorer utför revisioner på företag. Revision innebär att ett företags redovisning samt verksamhet granskas, sedan sammanfattas det i en så kallad revisionsberättelse. Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget samt externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Ofta talas revisorn om som länken mellan kunden och kundens intressenter. Titeln revisor …

Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel

Handsome black businessman Pin it

När företaget överstiger två av tre värden måste de anlita en revisor. Fler än 3 anställda Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning Det här kallas för revisionsplikt. De företag som inte har krav på att anlita en revisor bör ändå fundera på om det behövs. Flera fördelar …